KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA


Bagi soalan 1 hingga 7, sila klik pada maklumbalas yang berkenaan.
1. Responden
Ketua Jabatan
Pegawai/Kakitangan Kerajaan
Pegawai/Kakitangan Swasta
Lain-lain(sila nyatakan)(300 aksara maksimum)

2. Jantina
Lelaki Perempuan

3. Negeri anda bertugas


4. Cara anda menghubungi MBPJ
Forum rasmi seperti mesyuarat/seminar/taklimat/khidmat perundingan/lawatan MBPJ
Temu janji/bersemuka secara rasmi dengan pegawai MBPJ
Surat-menyurat
Telefon
Email
Laman web MBPJ
Kaunter Perkhidmatan
Sistem Pesanan Ringkas(SMS)
Lain-lain(sila nyatakan)
(999 aksara maksimum)

5. Kekerapan anda menghubungi MBPJ(purata setahun)


6. Tujuan anda menghubungi MBPJ?
Mendapatkan maklumat umum
Mendapatkan khidmat nasihat
Mendapatkan khidmat perundingan
Mendapatkan kelulusan teknikal projek ICT
Mendapatkan bantuan teknikal ICT
Menghadiri mesyuarat/seminar/taklimat/bengkel/lawatan
Menyampaikan ceramah/taklimat
Menyediakan perkhidmatan sebagai pembekal
Promosi Perkhidmatan Awam
Lain-lain(sila nyatakan)
(999 aksara maksimum)

7. Jabatan MBPJ yang dilawati/dihubungiBagi soalan 8 hingga 12, sila klik pada nilai skala yang bersesuaian menggambarkan tahap kepuasan anda mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh bahagian di MBPJ berdasarkan kepada soalan 7. Skala yang digunakan adalah seperti berikut;
(1)Tidak Berpuas Hati (2)Sederhana Berpuas Hati (3)Sangat Berpuas Hati (TB)Tidak Berkaitan

8. Perkhidmatan Pelanggan
a. Pegawai/kakitangan boleh diharapkan menyelesaikan masalah saya 1 2 3 TB
b. Pegawai/kakitangan yang memberikan perkhidmatan yang cepat kepada saya 1 2 3 TB
c. Pegawai/kakitangan mengambil tindakan susulan dalam masa yang bersesuaian 1 2 3 TB
d. Pegawai/kakitangan sentiasa bersedia untuk membantu saya 1 2 3 TB
e. Tindakan pegawai/kakitangan menimbulkan keyakinan kepada saya 1 2 3 TB
f.  Pegawai/kakitangan mempunyai pengetahuan untuk menjawab pertanyaan saya 1 2 3 TB
g. Pegawai/kakitangan menunjukkan keikhlasan untuk menyelesaikan masalah saya 1 2 3 TB
h. Pegawai/kakitangan adalah bersopan dan menghormati saya 1 2 3 TB
i. Pegawai/kakitangan telah memberikan perhatian khas kepada isu-isu spesifik 1 2 3 TB
j. Pegawai/kakitangan mudah dihubungi melalui:        
i. Telefon 1 2 3 TB
ii. Email 1 2 3 TB
iii. Surat 1 2 3 TB
iv. Bersemuka 1 2 3 TB

9. Capaian Operator
a. Perkhidmatan Operator 1 2 3 TB
b. Respons kepada perkhidmatan online sesuai dan cepat 1 2 3 TB

10. Persekitaran
a. Susun Atur Dalam Pejabat Sesuai 1 2 3 TB
b. Tahap Kebersihan Pejabat 1 2 3 TB

11. Kemudahan
a. Kaunter Penyambut Tetamu 1 2 3 TB
b. Penerbitan risalah/brosur/pekeliling 1 2 3 TB
c. Perpustakaan 1 2 3 TB
d. Ruang menunggu 1 2 3 TB
e. Papan Tanda Arah 1 2 3 TB
f. Lif 1 2 3 TB
g. Laman Web MBPJ 1 2 3 TB
h. Bilik air 1 2 3 TB
i. Lain-lain(sila nyatakan)(300 aksara maksimum) 1 2 3 TB

12. Secara keseluruhannya, bagaimanakah tahap perkhidmatan yang telah diberikan oleh MBPJ?
1 2 3  

13. Cadangan penambahbaikan anda terhadap perkhidmatan MBPJ
(999 aksara maksimum)